140,9 % ökad varumärkeskännedom

Posted in På gång

140,9 % ökad varumärkeskännedom

Att öka kännedomen om sitt varumärke i sin huvudmålgrupp – det både brukar och bör vara ett mål i all marknadsföring. För drygt två år sedan bestämde sig Pepparkakshusets kund PCS Modulsystem att bli mer känd i sin ganska breda målgrupp. Inom deras affärsområde tillfälliga lokaler och boenden som hyrs en begränsad tid, uppbyggda med standardiserade moduler, finns många beslutsfattare.

Sverige Bygger fick uppdraget 2015 att genomföra en enkätundersökning. Den visade för PCS:s del att endast 6,6 procent kände till varumärke. Tillsammans med PCS satte vi då upp som huvudmål i kommunikationen att öka kännedomen av varumärke. Under två år har en strategisk satsning genomförts med kampanjer i främst nya digitala medier, men även i traditionell print. Budgeten har varit relativt låg, men den har utnyttjats noggrant. Nu i februari 2017 gav vi åter Sverige Bygger i uppdrag att göra en ny undersökning.

Resultatet blev över allas förväntan. På två år har kännedomen om varumärket PCS Modulsystem ökat till 15,9 procent. En ökning med fantastiska 140,9 procent. Det intressanta är att motsvarande ökning inte går att finna hos övriga företag i branschen för tillfällig uthyrning av modulhus. Ett annat intressant resultat är att PCS Modulsystem under motsvarande år har fördubblat sin omsättning, har fördubblat antalet anställda och bedömer själva att de ökat sin marknadsandel med siffror som motsvarar ökningen i kännedom. Så visst lönar det sig att arbeta med sitt varumärke.
Mer om enkäten
Inlägg av: Pepparkakshuset

Dela påShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter