4D-projektet – animation

Posted in På gång

4D-projektet – animation

Planet 11 fick uppdraget att på kort tid göra en animation till uppstarten av 4D-projektet. Förberedelserna har redan pågått i ett drygt år och detta tillfälle var ett viktigt delmål och många inblandade var närvarande denna fredag i september. Planet 11 producerade hela den 4 minuter långa filmen i samarbete med Klevgr (VO & musik) och kunnig rådgivning av representanter för Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet och JKL Group.

4D är ett stort samverkansprojekt mellan vård och forskning i Stockholms län mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Projektets mål är att uppnå bättre vård och forskning och därmed bättre hälsa för invånarna. Fyra av Sveriges vanligaste folksjukdomar studeras: Atrtit, Bröstcancer, Diabetes typ 2 och Hjärtsvikt.
Fyra diagnoser – 4D.

Se mer exempel på tillämpad 3D
Inlägg av: Planet 11

Dela påShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter