Urax Reklam

Vägledning för hantering av vattenskador

Uppdragsgivare: HSB Riksförbund

En av många produktioner för HSB Riksförbund.

Securitas årsredovisning 2012

Uppdragsgivare: Intellecta Corporate / Securitas

I samarbete med Intellecta Corporate där jag är del i en arbetsgrupp med huvudansvar för original. Har producerat Securitas årsredovisning i två språkversioner 2008-2012.


Lotta Klöverbäck

Grafisk form & illustration

Mobil: 070-7986262
Epost: lotta@uraxreklam.se
Webbplats:

Urax Reklam jobbar med det mesta inom grafisk form och illustration, som årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar, tidningsproduktioner, broschyrer, foldrar, annonser, böcker, utställningsmaterial, logotyper, grafiska profiler och illustrationer. Vid större uppdrag eller när det krävs kunskap som jag inte har arbetar jag i nätverksform med personer som har hög kompetens inom sina områden och som jag trivs att jobba tillsammans med. Urax Reklam har funnits sedan 2000 men jag har arbetat med reklam och form sedan 1983, inledningsvis ett par år på tryckeri och senare många år på byråsidan.

PÅ GÅNG

Hoppas på...

en färgstark och spännande höst.