Provins

Podradio för KTH

Uppdragsgivare: KTH

Provins bidrar till KTH:s berättande i en rad olika former, nu även som podradio.

Här hittar du inslaget med tillhörande artikeltext.

Foto av Håkan Lindgren.

Fler podradioinslag hittar du här.

Växtzon – samverkan för innovationer

Uppdragsgivare: Växtzon

Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Det är målet för nio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 33 miljoner kronor av Tillväxtverket. Tillsammans ska de i ett regionalfondsprojekt öka antalet storföretag genom att öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och riskkapital.

Provins beskriver aktuella innovationsprojekt inom växtzon i text och bild. Vi har även tagit fram en webbplats samt, i samarbete med formgivare Petra Handin, logotyp och grafisk profil för projektet.

Växtzons webbplats


Magnus Pahlén Trogen

Skribent, copywriter, redaktör

Mobil: 070-76 17 197
Epost: magnus@provins.se
Webbplats: http://www.provins.se
https://www.linkedin.com/in/magnustrogen

Provins är en kommunikationsbyrå som arbetar med information, marknadsföring och text och grafisk form.

Kontakt: Jan Åkesson, projektledare och Magnus Pahlén Trogen, skribent, copywriter, redaktör.

PÅ GÅNG

Kampanj – Huddinge bygger ett modernt samhälle

Huddinge kommun bygger och utvecklas och behöver rekrytera inom samhällsbyggnad. Med hjälp en kampanj i print och digitalt beskriver vi Huddinges utveckling och det uppdrag som samhällsbyggare som väntar den som vill arbeta i Huddinge kommun. Till hjälp i kampanjen finns Huddinges planarkitekter, trafikplanerare och exploateringsingenjörer som beskriver sin vardag i annonser och filmer.

Filmer från AHA Produktion kompletterar annonserna.

Huddinge bygger ett modernt samhälle