Pepparkakshuset

Skapande av mässmonter

Uppdragsgivare: Interoc

Pepparkakshuset fick uppdraget att skapa koncept och innehåll till Interocs monter på Fastighetsmässan 2017. Först skapade vi ett tema; Allt under ett tak. Interoc är ganska unika i byggbranschen med att ha allt från byggledare till murare anställda i egna organisationen, och kan med eget folk inom olika specialistområden ta ansvar för hela renoveringar av större hus. Sedan skapade vi en monterdesign med tre huvuddelar: 1. Vi byggde vi ett hus av symbolen i Interocs profil, och skapade filmvisning inne i det. Ett Biohus. 2. I vår så digitala värld valde vi att skapa ett klassiskt och konstnärligt modellbygge av en fastighet där Interoc har gjort allt från projektering och byggplanering till renovering av hela klimatskalet, stambyte och ny interiör. 3. Tre specialbyggda element från bolagets enheter Fasad, Dörr&Fönster samt VVS. I arbetet har även ingått fotograferingar och framtagning av en rad affischer, foldrar mm. De som har samarbetat med Pepparkakshuset i projektet är Sollan Staflin på Komodo (formgivning och original), Peter Ehrlin (modellbyggare av det fantastiska huset), Petter Stahre på Birdy Communication (Bildspel/film) samt Allduplo tryckeri.

Mer om mässkonceptet

Namn- & varumärkesutveckling samt webbportal

Uppdragsgivare: Independant Spirits AB

Hösten 2016 öppnade en helt ny webbportal för goda drycker. Drycks.se är namnet. Det nya namnet, utvecklingen av varumärket och den nya webben är resultatet av ett intensivt arbete som startade i slutet av 2015. Det hela började med att Independant Spirits AB tog kontakt med Pepparkakshuset i slutet av 2015. De hade en idé om att skapa en beställlningsportal för i första hand kvalitetsöl från mikrobryggerier, men att också portalen kan användas för alla goda drycker. Samarbetet utvecklades, Pepparkakshuset fick uppdraget att utveckla en varumärkesplattform och att skapa ett namn. Några månader senare kunde vi presentera namnet och designen på det nya varumärket, Drycks. Med plattform, varumärke och grafisk profil som grund inleddes utvecklingen av en avancerad, men för användarna enkel webb. Den skulle fungera som en informations-, inspirations- och beställningsportal för i första steget god öl. Den ska både vända sig till privata marknaden, men i första steget vända sig till restauranger och göra deras arbete med att beställa drycker både trevligare och enklare. I projektet har Rolf Fällström från Pepparkakshuset stått för varumärkes- och namnutveckling samt projektledning och informationsstruktur, Tomas Arfert från Pepparkakshuset för art work och design samt Houdini för webbproduktionen.

Mer om skapandet av Drycks


Rolf Fällström

Varumärkesstrateg, Projektledare, Copywriter

Mobil: 070-584 10 45
Epost: rolf@pepparkakshuset.se
Webbplats: http://www.pepparkakshuset.se
https://www.facebook.com/Pepparkakshuset/

Pepparkakshuset är en kreativ reklambyrå som gör allt för att utveckla ditt varumärke. Vi drivs av att ge ditt företag en riktigt bra historia. I allt vi gör har vi ett långsiktigt tänk. Alltid med sikte att ta dig hela vägen till fantastiska resultat. Från sagor till goda bokslut.

PÅ GÅNG

140,9 % ökad varumärkeskännedom

Att öka kännedomen om sitt varumärke i sin huvudmålgrupp – det både brukar och bör vara ett mål i all marknadsföring. För drygt två år sedan bestämde sig Pepparkakshusets kund PCS Modulsystem att bli mer känd i sin ganska breda målgrupp. Inom deras affärsområde tillfälliga lokaler och boenden som hyrs en begränsad tid, uppbyggda med standardiserade moduler, finns många beslutsfattare. Sverige Bygger fick uppdraget 2015 att genomföra en enkätundersökning. Den visade för PCS:s del att endast 6,6 procent kände till varumärke. Tillsammans med PCS satte vi då upp som huvudmål i kommunikationen att öka kännedomen av varumärke. Under två år har en strategisk satsning genomförts med kampanjer i främst nya digitala medier, men även i traditionell print. Budgeten har varit relativt låg, men den har utnyttjats noggrant. Nu i februari 2017 gav vi åter Sverige Bygger i uppdrag att göra en ny undersökning. Resultatet blev över allas förväntan. På två år har kännedomen om varumärket PCS Modulsystem ökat till 15,9 procent. En ökning med fantastiska 140,9 procent. Det intressanta är att motsvarande ökning inte går att finna hos övriga företag i branschen för tillfällig uthyrning av modulhus. Ett annat intressant resultat är att PCS Modulsystem under motsvarande år har fördubblat sin omsättning, har fördubblat antalet anställda och bedömer själva att de ökat sin marknadsandel med siffror som motsvarar ökningen i kännedom. Så visst lönar det sig att arbeta med sitt varumärke.

Mer om enkäten