Provins

Kampanj – Huddinge bygger ett modernt samhälle

Uppdragsgivare: Huddinge kommun

Huddinge kommun bygger och utvecklas och behöver rekrytera inom samhällsbyggnad. Med hjälp en kampanj i print och digitalt beskriver vi Huddinges utveckling och det uppdrag som samhällsbyggare som väntar den som vill arbeta i Huddinge kommun. Till hjälp i kampanjen finns Huddinges planarkitekter, trafikplanerare och exploateringsingenjörer som beskriver sin vardag i annonser och filmer. Filmer från AHA Produktion kompletterar annonserna. Läs mer hos Huddinge kommun.

Växtzon – samverkan för innovationer

Uppdragsgivare: Växtzon

Fler företag i östra Mellansverige med en omsättning på 100 miljoner kronor. Det är målet för nio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro som har tilldelats totalt 33 miljoner kronor av Tillväxtverket. Tillsammans ska de i ett regionalfondsprojekt öka antalet storföretag genom att öppna regiongränserna och dela med sig av kunskap, nätverk och riskkapital. Provins beskriver aktuella innovationsprojekt inom växtzon i text och bild. Vi har även tagit fram en webbplats, logotyp och grafisk profil för projektet.


Jan Åkesson

Projektledare, formgivare

Mobil: 0708-38 23 63
Epost: jan.akesson@provins.se
Webbplats: http://www.provins.se

Provins är en kommunikationsbyrå som arbetar med information, marknadsföring och text och grafisk form.

Kontakt: Jan Åkesson, projektledare, Magnus Pahlén Trogen, skribent.

PÅ GÅNG

Handbok – Nationella testbädden för innovativ strålterapi

Den nationella testbädden för innovativ strålterapi är en nationell plattform där vård och företag testar ny teknik och nya metoder och tillsammans driver utvecklingen av strålbehandling mot cancer. Man har nu tagit fram en handbok där lärdomarna från projektet kan väcka tankar och ge tips till andra som står inför en liknande resa. Bakom projektet står svenska universitetssjukhus och medicintekniska företag. Provins har gjort text, form och produktion på uppdrag av testbäddens projektledning på Karolinska Universitetssjukhuset. Illustrationer av Sofia Wrangsjö och foto av Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer om projektet på strålterapi.se.