Lite om allt bakom nya webben

Block Stockholms webbplats bygger på ett gemensamt utvecklingsprojekt inom vårt stora kreatörskollektiv. Projektet startade med att en projektgrupp bildades med ett tiotal specialister inom Block Stockholm. Utifrån ett antal grundläggande frågeställningar om varför vi gör webben, för vem och i vilket syfte insåg vi att projektet måste inbegripa en uppdatering av varumärkesplattformen. Den stora webbgruppen delades upp i mindre arbetsgrupper och varumärkesgruppen fick ta första steget.

I varumärkesarbetet blev en enkät till alla här på Block viktig i processen fram till en ny plattform. Med den som grund kunde stora webbgruppen sätta huvudpunkterna för webbens syfte, målgrupp och vad kommande besökare ska tycka, känna och göra på webben. Därefter arbetade de olika arbetsgrupperna fram ett antal resultat. Som att Block 116 skulle byta namn till Block Stockholm, en ny design utvecklades, innehåll med prioriteringar formulerades, strukturen sattes och en SWOT-analys genomfördes.

Allt landade i ett färdigt webbkoncept med skisser för nya Block Stockholm. I grunden bygger det på att alla nära 50 enskilda företagare kontinuerligt uppdaterar sin del, vilket medför att webben totalt sett visar upp den kompetens, dynamik och vitalitet som finns inom hela Block Stockholm.

Nästa steg var att förfina konceptet till en webbdesign för att sedan ta i tu med den verkliga utmaningen – att utveckla, programmera och färdigställa all kodning i en konkret webbproduktion så att alla idéer kunde bli en väl fungerande verklighet.

Rent tekniskt är webben är skapad i Open Source-verktyget WordPress. Vi har använt designtema Reveal från Themetrust och sedan vidareutvecklat temat så att alla Blockmedlemmar kan redigera sin egen profil med många fler uppgifter än i originalet. De uppgifter varje Blockare lägger in om sitt företag, sina uppdrag och vad som är på gång publiceras sedan på Block Stockholms gemensamma sidor i aktualitetsordning. Senast uppdaterad ligger överst.

 

… och de som skapade den

Framtagning av webbkonceptet

Samtliga i stora webbgruppen, här beskrivna i de arbetsgrupper de också ingick i:

Varumärke: Per Tornberger | One Man Show, Karin Samuelsson | Nirak Design och Rolf Fällström | Pepparkakshuset

Grafisk design: Lisa Leander | Splay Reklam, Ulrika Tjernström | Russin Design och Åsa Waldton | Waldton Design

Innehåll: Eva Risinger | KreatiWebb, Magnus Trogen | Provins, Ingela Vrågård | Webbreda, Ann-Charlotte Geissler | Kalas Kommunikation och Rolf Fällström | Pepparkakshuset

Struktur: Martin Gradén | Gradén Grafik, Ingela Vrågård | Webbreda, Karin Samuelsson | Nirak Design, Ann-Charlotte Geissler | Kalas Kommunikation och Stig Saebö | Webbstuderande

Webbdesign: Ulrika Tjernström | Russin Design, Karin Samuelsson | Nirak Design, Per Tornberger | One Man Show och Åsa Waldton | Waldton Design

Produktion av färdig webb

Copywriting: Magnus Trogen | Provins och Rolf Fällström | Pepparkakshuset

Grafisk profil: Lisa Leander | Splay Reklam

Webbdesign: Tomas Arfert | Pepparkakshuset

Porträttfotografering: Anja Callius | One Eyed Ink och Pernille Tofte | Fotograf Pernille Tofte

Utveckling & Programmering: Eva Risinger & Agneta Calais Brobäck | KreatiWebb & Partner AB och Joakim Kempff | Planet 11

Projektledning: Rolf Fällström | Pepparkakshuset